Reklamačný poriadok

Podmienky reklamácie tovaru:
-Nepřijímáme žiadne zásielky, ktoré nám boli zaslané na dobierku.
-Vrácené tovar nemôže mať známky používania alebo poškodenia kupujúcim. V opačnom prípade je nutné myslieť na náklady, ktoré budú nami vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.
-Vámi reklamovaný tovar sa postúpi na posúdenie a v prípade uznania reklamácie Vám bude tovar vymenený, alebo Vám budú vrátené peniaze, ktoré posielame na účet kupujúceho.
-Ak bude reklamovaný modul elektroinštalácie, nesmie byť poškodená ochraná nálepka, ani do modulu žiadnym spôsobom zasahovať.
-Reklamace bude vybavená v priebehu 30 dní.

 

Podmienky pre výmenu tovaru:
-Všetky výmeny je potrebné nahlásiť do 10 dní od prijatia zásielky.
-Tovar spolu s vyplneným formulárom je nutné poslať do 14 dní.
-Po prekročení termínu nebude výmena uznaná.
-Nezapomeňte zároveň priložiť vždy kópiu dokladu o zaplatení tovaru.
-Ak zákazník dostal nesprávne tovar a vracia ho k výmene, poštové zásielky s vymeneným tovarom hradí predávajúci (viď. REKLAMÁCIA).
-Ak výmena tovaru nesúvisí s vadou alebo chybou predávajúceho, náklady hradí kupujúci.


Podmienky pre odstúpenie kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru:
-Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode) má kupujúci podľa ustanovenia § 1829 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar) bez udania dôvodov, a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia.
-Odstoupení od zmluvy kupujúci predávajúcemu odovzdá alebo pošle v 14 dňovej lehote, a to výlučne prostredníctvom vzorového formulára, odstúpenie od kúpnej zmluvy.
-Do 14 dní od odovzdania alebo doručenia Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcemu je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. V prípade zaslania musí byť tovar kupujúcim zaslaný štandartnom balíkom bez dobierky.
-Tovar by malo byť vrátený predávajúcemu kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia.
-Ke tovaru je nutné priložiť kópiu dokladu o nadobudnutí tovaru (faktúra) a kópiu odstúpenie od kúpnej zmluvy.
-Prodávající nie je povinný vrátiť peniaze kupujúcemu skôr, ako mu je vrátený tovar odovzdaný.
-Náklady na dopravu hradí kupujúci